Тексты песен Макулатура

Макулатура — кафедраМакулатура — кафедра (2019)
Макулатура — мостыМакулатура — мосты (2019)
Макулатура — репМакулатура — реп (2019)
Макулатура — поддавкиМакулатура — поддавки (2019)
Макулатура — реальностьМакулатура — реальность (2019)
Макулатура — последний год на землеМакулатура — последний год на земле (2019)
Макулатура — утроМакулатура — утро (2019)
Макулатура — любовьМакулатура — любовь (2019)
Макулатура — все включеноМакулатура — все включено (2019)